zer egiten dut/que hago

arkiterta

Zer egiten dut...eremua zabala da

 

Diseñuarekin eta eraikuntzarakin zerikusia daukan edozein gauza

 

 

-Eraikuntza proiektuen erredakzioa

-Oinarrizko poiektua

-Gauzatze proiektua

-Obra zuzendaritza

 

-eraberritze

-erreformak

-handikuntza,berrerabilpen

proiektuak

 

 

-barruko edo kampoko apainketa

-aholkularitza

-lokal, etxe, ofizina, alokatzeko edo erosteko garaian (laguntza garrantzitsua da)

-eragileak kontratatzeko garaian

-energia konsumua murrizteko

-altzariak eta apainketan (dekorazio kaxkarrak kalte egin dezake)

 

-kartel disenua

-logoak

-tarjeta disenua

-eszenografia disenua

-lokal,altzari disenua

 

 

-Egitura edo estrukturen diseinu eta kalkuluak

-Instalaketen diseinu eta kalkuluak.

-tasazioak

-osasun eta segurtasun proiektuak

-prebentzio lanak

-Energi zertifikatuak

-...

zeozer ahaztuko zitzaidan...

 

 

 

 

 

qué hago

 

el campo es amplio...

 

-Proyecto de Edificación y dirección de obras de edificación de toda clase.

-Proyecto básico

-Proyecto de ejecución

 

-obra nueva

-ampliaciones

-reformas

-rehabilitaciones

 

-Decoración interior-exterior

-Asesoramiento

-En búsqueda de locales, viviendas, oficinas....(puede ser de gran ayuda)

-obteción de permisos

-contratación de obra y agentes

-mejoras en eficiencia energética

-mobiliario, decoración (algo mal decorado puede perjudicar un negocio)

-....

-diseño en cartelería

-logos

-tarjetas de visita

-diseño escenográfico

-escaparatismo

-Amueblamiento y ambientación de edificio y locales

-stands...

-.....

-Cálculo y diseño de estructuras, instalaciones.

-Peritaje

-Tasaciones

-Proyecto de seguridad y salud

-Certificados energéticos

-...

 

algo se me habrá olvidado...